چگونه حساب کاربری ثبت کنیم؟

بازگشت به Scalpex.com

برای ثبت یک حساب کاربری ابتدا باید به https://scalpex.com/signup مراجعه کنید.

Image 3


در مرحله بعد باید تمامی اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.

Image 4


سپس،  برای تأیید ثبت نام ،باید ایمیل خود را بررسی کرده و روی لینک کلیک کنید.

Image 5


تا زمانی که ثبت نام تایید شود شما قادر به مشاهده روابط  تجاری بدون تعامل احتمالی خواهید بود. هیچ واریز یا سفارشی بدون تایید ثبت نام در دسترس نخواهد بود.

Image 6


اگر ایمیل تأیید ثبت نام را دریافت نکرده اید، ابتدا پوشه اسپم (Spam/Junk) را بررسی کنید. و در صورت عدم وجود ایمیل با پشتیبانی ما تماس بگیرید (support@scalpex.com).

This article was helpful for 8 people. آیا این مقاله برای شما مفید است؟