چگونه حساب کاربری ثبت کنیم؟

بازگشت به Scalpex.com

برای ثبت یک حساب کاربری ابتدا باید به https://scalpex.com/signup مراجعه کنید.


در مرحله بعد باید تمامی اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.


سپس،  برای تأیید ثبت نام ،باید ایمیل خود را بررسی کرده و روی لینک کلیک کنید.


تا زمانی که ثبت نام تایید شود شما قادر به مشاهده روابط  تجاری بدون تعامل احتمالی خواهید بود. هیچ واریز یا سفارشی بدون تایید ثبت نام در دسترس نخواهد بود.


اگر ایمیل تأیید ثبت نام را دریافت نکرده اید، ابتدا پوشه اسپم (Spam/Junk) را بررسی کنید. و در صورت عدم وجود ایمیل با پشتیبانی ما تماس بگیرید (support@scalpex.com).

This article was helpful for 8 people. آیا این مقاله برای شما مفید است؟