حفاظت از خود تجارتی و تغییر قیمت غیرقابل پیش بینی با اسکالپکس

بازگشت به Scalpex.com

پلتفرم اسکالپکس دارای مکانیسم حفاظت از تغییر قیمت غیرقابل پیشبینی است. این بدان معنی است که اگر در هنگام اجرای سفارش قیمتی که معامله‌گران انتظار دارند با قیمتی که واقعا معامله انجام میشود بیش از 5 درصد متفاوت باشد، دستور لغو داده خواهد شد تا شما را از زیان های ناشی ازتغییر قیمت غیرقابل پیشبینی قیمت محافظت کند. 

موتور مطابقت دهنده ما مجهز به مکانیزم محافظت از خود تجارتی است. در نظر بگیرید که شما درخواست فروش محدود قرار داده اید  و در حال حاضر در تلاش برای قرار دادن درخواست خرید محدود با همان قیمت و قرارداد هستید که با سفارش فروش معامله  آغاز می شود. این سفارش خرید لغو می شود و مبلغ سفارش فروش به میزان سفارش خرید کاهش می یابد. این به جلوگیری از کمیسیون های اضافی کمک می کند.

 همچنین صرافی اسکالپکس مکانیسم حفاظت از لیکوییدیتی را ارائه می دهد.این مکانیسم که اجازه نمی دهد که سفارشات با قیمتی کمتر از قیمت لیکوییدیتی که در این موقعیت باز ایجاد شده است انجام شود . این به جلوگیری از انحلال فوری و هزینه های اضافی کمک می کند. به خاطر داشته باشید که قیمت مورد نظر بسته به اهرم معامله مورد استفاده متفاوت است.

This article was helpful for 3 people. آیا این مقاله برای شما مفید است؟