وثیقه و لیکوییدیتی

بازگشت به Scalpex.com

اهرم معامله بر اساس وثیقه است. وثیقه مجموعه ای ازمبلغی است که اسکالپکس به حساب شما اختصاص می دهد. ما وثیقه را در هر موقعیت  به روش زیر اختصاص می دهیم:

  • اهرم معامله x3 – وثیقه 33.3333٪
  • اهرم معامله x10 – وثیقه 10٪
  • اهرم معامله x100 – وثیقه

قیمت لیکوییدیتی قیمتی است که وثیقه به طور کامل زیان های یک کاربر را + ۰٫۵٪ مارجین اولیه پوشش می دهد که لیکوییدیتی را ممکن می کند. در موردی که لیکوییدیتی با قیمت بهتری نسبت به قیمت ورشکستگی اتفاق می افتد، وجوه به صندوق بیمه اسکالپکس می روند. هنگامی که لیکوییدیتی با از دست دادن وجوه رخ می دهد، از صندوق بیمه اسکالپکس برای پوشش زیان استفاده می شود.

اگر قیمت پایه بر ضد معامله گر حرکت کند و به قیمتی که موجب بسته شدن موقعیت معامله گر می شود برسد، موقعیت به طور خودکار توسط موتور لیکوییدیتی تشخیص داده می شود. سپس موقعیت شما بسته می شود (و همچنین وثیقه شما) و موتور لیکوییدیتی اسکالپکس موقعیت مذکور را می بندد. به این ترتیب موتور لیکوییدیتی به معامله گران کمک می کند تا از ورشکستگی اجتناب کنند. شما نمی توانید موجودی منفی داشته باشید.

پس ازاین که لیکوییدیتی رخ می دهد, شما از طریق ایمیل مطلع خواهید شد. شما می توانید رویدادهای اخیر مانند لیکوییدیتی موقعیت ها را در فهرست معاملات خود مشاهده کنید.

بیایید یاد بگیریم قیمت لیکوییدیتی چگونه محاسبه می شود.

بیایید فرض کنیم قیمت فعلی 10،000 دلار است. شما تصمیم به خرید با قرارداد 0.1 و اهرم معامله x10. پس وثیقه شما  آن 100 دلار است.

قیمت ورشکستگی 9001.9 (از جمله هزینه taker 0.02٪ است). این قیمت بدین معناست که وثیقه 100 دلاری شما تمام ضرر شما را پوشش می دهد.

اثبات ریاضیاتی نشان میدهد که  چگونه  قیمت ورشکستگی منجر به وثیقه منفی می شود:

(9001.9 – 10000) * 0.1 – Market Taker Fee = -99.81 – Market Taker Fee = -$100

توجه: Market Taker Fee در این فرمول به معنای هزینه سفارش بردار است.


ما می بینیم که اگرچه قیمت 10 درصد کاهش نیافت ، اما ضرر 100 دلار است ، زیرا سیستم برای بستن موقعیت نیاز به انجام معامله دارد.

سپس فرمول قیمت لیکوییدیتی به صورت زیر پیش می رود:

قیمت لیکوییدیتی = قیمت ورشکستگی مورد نیاز مارجین اولیه (0.5٪) = 9047.0

  • لطفا توجه داشته باشید که هر دو هزینه ها و درصد مارجین اولیه قابل تغییر است. لطفاً مشخصات قرارداد را برای اعداد دقیق بررسی کنید

با انتخاب اهرم معامله x10، که به این معنی است که هنگامی که قیمت تا زیر (9047.0) ماهش یابد، موتوراسکالپکس 100 دلار وثیقه میگیرد .


هنگامی که قیمت پایه یک قرارداد زیر قیمت لیکوییدیتی خود در خرید سقوط کند، و یا بالاتر از قیمت لیکوییدیتی خود را برای فروش افزایش یابد، موتور لیکوییدیتی موقعیت شما را میبندد.

در تاریخچه تجارت شما، قیمتی که موقعیت لیکویید شده در آن بسته می شود، قیمت لیکوییدیتی است.

هنگامی که لیکوییدیتی رخ می دهد، تمام دستورات شما برای قرارداد لغو خواهد شد.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟