کمیسیون

بازگشت به Scalpex.com

کمیسیون های معاملات

اسپات

فیوچرز

انوع قرارداد

0.2%

0%

کمسیون گذار

0.2%

0.04%

گیرنده کمسیون


 شما می توانید هزینه های قطعی (از جمله تخفیف شخصی) را درصفحات مرتبط با مشخصات قرارداد  بررسی کنید.

سپرده ها و برداشت ها

تراکنش های بلاکچین بر اساس هزینه شبکه الویت بندی میشود. اسکالپکس کمسیون نمیگیرد اما بلاکچین برای پردازش تراکنش شما به هزینه کمی نیاز دارد.

منابع مالی

لطفا برای اطلاعات بیشتر از منابع مالی به مشخصات قرارداد مراجعه کنید.


This article was helpful for 3 people. آیا این مقاله برای شما مفید است؟