سپرده گذاری و برداشت

Return to Scalpex.com

سپرده گذاری

اولین قدم در هر مسیر معامله واریز پول برای آن معامله است. لطفا برای تامین اعتبار حساب خود به صفحه موجودی موجودی حساب بروید. موجودی خود را به صورت ارز های دیجیتال مشاهده خواهید کرد.پس از تایید بلاکچین پول به حساب شما واریز میشود.شما میتوانید آخرین سابقه معاملات خود از جمله معاملات معلق را در صفحه موجودی موجودی حساب مشاهده کنید.

برداشت

شما میتوانید در هر زمان درخواست برداشت داشته باشید. اما برداشت ها فقط یکبار در روز بعد از ساعت 11:00 صورت میگیرد. دلیل این امر به این علت است که اسکالپکس کلیه درخواست های برداشت را از طریق کیف پول های سرد چند امضایی به صورت دستی انجام میدهد چون این کار ایمن ترین راه برای ذخیره  سرمایه ارز دیجیتال شما میباشد 

* ما برای سپرده گذاری و برداشت شما  کمیسیون  نمیگیریم شما فقط هزینه شبکه را پرداخت میکنید.This article was helpful for 14 people. آیا این مقاله برای شما مفید است؟