مبانی معاملات

بازگشت به Scalpex.com

قبل از شروع کار بیایید با برخی از اصول معامله پلتفرم اسکالپکس آشنا شویم.

معامله چیست؟


یک معامله همیشه بین یک سفارش گذار و یک پذیرنده (سفارش بردار) اتفاق میافتد. سفارش گذار کسی هست که سفارش ها را در دفترچه سفارش وارد میکند. و از سوی دیگر سفارش بردار کسی هست که سفارش را تطبیق میدهد.هنگامی که سفارشات با هم مطابقت دارند( به این معنی که آن ها به قیمت مشترک رسیده اند) یک معامله اتفاق می افتد. بهتر است توجه داشته باشید که کمسیون سفارش گذار و سفارش بردار با هم متفاوت است. مواردی وجود دارد که سفارش بردار کمسیون بالایی را می پردازد.میتوانید در قسمت کمسیون ها به این موضوع بیشترنگاه کنید و بررسی کنید.

در حال حاضر وقتی صحبت از موقعیت ها میشود شما آزاد هستید که در مورد هرگونه قرارداد معامله دلخواه خود موقعیت های کوتاه و بلند باز کنید.هر زمان که معامله میکنید اندازه موقعیت معاملات شما تغییر میکند. بیایید نگاه دقیق تری داشته باشیم.


موقعیت های خرید و فروش

موقعیت های خرید ی به این معنی است که یک معامله گر معتقد است که قیمت های مشتقات  در حال افزایش است . از این رو او شرط خود را روی رشد قیمت میگذارد و خرید میکند. از طرف دیگر موقعیت فروش به این معنی است که شرط بندی برای کاهش قیمت گذاشته میشود. اساسا این یک فروش است.مثلا:

فرض میکنیم که قیمت فعلی بیت کوین10000 است.  باب معتقد است که قیمت بالا میرود. بنابراین باب یک سفارش خرید ارسال میکند و موقعیت خرید را باز میکند. سالی از سوی دیگرمعتقد است که قیمت کاهش می یابد بنابراین او هم فروش میکند ولی یک موقعیت خرید باز میکند.اگر باب درست فکر کرده باشد و قیمت واقعا افزایش یابد او سود میکند و سالی ضررمیکند و بالعکس.

انواع سفارش

پلت فرم اسکالپکس اجازه سفارشات محدود وسفارشات باز را دارد .

- سفارشات محدود

سفارشات محدود دارای قیمت مشخص است. سفارشات محدود فقط میتوانند با قیمتی بهتر یا برابر قیمت محدود ثبت شوند. اگر سفارشات محدود در زمان ارسال قابل اجرا باشند به عنوان یک سفارش بردار محسوب میشود و هزینه دریافت کننده بازاراز آن دریافت میشود.اما اگر سفارش با قیمت محدود قابل اجرا نباشد با وضعیت NEW وارد کتاب سفارش میشود و در صورت کامل شدن به عنوان سفارش گذار در نظر گرفته میشود. بیشتر اوقات اجرای این سفارش کمسیون کمتری دارد و ممکن است تخفیفی به همراه داشته باشد (مشخصات قرار داد را برای جزئیات بررسی کنید). 


هنگامی که سفارش محدود در کتاب سفارش وجود دارد میتوانید قیمت یا مقدار آن را لغو یا تغییر دهید. لطفا به خاطر داشته باشید که تغییر قیمت سفارش محدود در کتاب سفارش میتواند منجربه لغو آن یا اجرای فوری با قیمت جدید یا هزینه اضافی برای پذیرنده شود. اجرای فوری با قیمت جدید باعث هزینه اضافی برای پذیرنده میباشد.


اجرای سفارش در صورتی انجام می شود که کتاب سفارش دارای سفارشی منطبق باشد. ما از موتورهای تطبیق سفارش با الویت زمانی استفاده میکنیم. این بدان معناست که سفارشاتی که زودتر گذاشته شوند در اولویت هستند.  کاهش مقدار سفارش به موقعیت آن در صف تاثیر نمی گذارد. اما افزایش مقدار سفارش , سفارش را به انتهای صف منتقل میکند.


وقتی سفارش باز دارید ( یعنی سفارشی که موقعیت را باز یا افزایش میدهد) رزرو برخی از وثیقه ها از موجودی شما الزامی است. موجودی موجود شما ممکن است با موجودی کل شما متفاوت باشد. موجودی در دسترس شما مقدار بیت کوینی است که میتوانید برای معامله یا برداشت ار آن استفاده کنید.

موجودی در دسترس = مجموع موجودی - موجودی وثیقه , جایی که مجموع موجودی شما شامل P&L تحقق یافته شما ( سود و ضرر) میشود.


- سفارشات بازار

سفارش بازار , برخلاف سفارش محدود بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا یا لغو میشود و شامل کارمزد بازار است.

-سفارشات استاپ

سفارشی است که تنها زمانی وارد بازار سفارش میشود که بازار به یک قیمت محرک مشخص (قیمت توقف) برسد. در مورد سفارش استاپ قیمت استاپ( لحظه) را میتوان به عنوان آخرین قیمت و یا قیمت شاخص مشخص کرد.

پس از رسیدن به قیمت استاپ, سفارش استاپ به عنوان حد معمول و یا سفارش بازار اجرا میشود.

محدودیت سفارش استاپ: پس از رسیدن به قیمت تریگر,محدودیت سفارش اعمال میشود

سفارش بازار استاپ: پس از رسیدن به قیمت تریگر, سفارش بازار ثبت میشود

هر استاپ میتواند در طول اجرا خود دارای سه وضعیت متفاوت به شرح زیر باشد:

Untriggered: قیمت تریگر به حدی نرسیده که سفارش استاپ را فعال کند.

Triggered: قیمت تریگر به حد مورد نظر رسیده اما سفارش هنوز تکمیل نشده.

Filled: سفارش استاپ فعال شده و سفارش به پایان رسیده.

لظفا توجه داشته باشید که اجرای سفارشات( استاپ تریگر) تضمینی در زمان دقیق راه اندازی سفارش ندارد این بدان معنا است که هنگامی که سفارش استاپ ایجاد میشود, وارد کتاب سفارش میگردد اما در fast-moving market کاربران میتوانند در این شرایط با لغزش یا مشکل رو به رو شوند.

This article was helpful for 5 people. آیا این مقاله برای شما مفید است؟